Zarządzanie BHP - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Zarządzanie BHP

 
PN-N 18001/OHSAS 18001

Normy PN-N 18001 / OHSAS 18001 określą minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. OHSAS 18001:2007 jest odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN-N 18001:2004 "System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy". Normy te mają bardzo podobne wymagania i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg jednej z nich jest prawie równoznaczne z wdrożeniem wymagań drugiej. Niestety z uwagi na pewne różnice w prawie obowiązującym w Polsce nie Polski Komitet Normalizacyjny nie jest w stanie zaakceptować w całości wymagań normy OHSAS 18001

Główne cele wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą:
 • zapobieganie urazom pracowników
 • eliminowanie chorób zawodowych pracowników
 • zwiększenie wydajności i jakości pracy w przedsiębiorstwie
 • minimalizowanie absencji chorobowej pracowników
 • zwiększenie zaangażowania pracowników do działań w zakresie BHP

Wprowadzając system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N 18001 / OHSAS 18001 podnosimy wiarygodność firmy w oczach pracowników jak i klientów. Posiadanie certyfikacji w tym zakresie to wyróżnienie organizacji na rynku jak i coraz częściej spełnienie wymagań przetargowych.
Proponujemy szereg usług związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy:
 • Audyt diagnostyczny
 • Audyt wewnętrzny
 • Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • Konsultacje i wdrożenia
 • Audyt przedcertyfikacyjny dla weryfikacji stopnia prawidłowości działania systemów zarządznia
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego