Zarządzanie BHP - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Zarządzanie BHP

 
ISO 45001

Normy ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001)  określą minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa norma ISO 45001 w swojej strukturze odnosi się do normy ISO 9001:2015  i ISO 14001:2015. Zdecydowanie łatwiej będzie można zintegrować w organizacji system zarządzania dla tych trzech norm. Standard ISO 45001 nakłada na organizacje przede wszystkim spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rzecz jasna każda organizacja może wymagań od siebie więcej czyli jeszcze lepiej chronić zdrowie i życie swoich pracowników.

Główne cele wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą:
 • zapobieganie urazom pracowników
 • eliminowanie chorób zawodowych pracowników
 • zwiększenie wydajności i jakości pracy w przedsiębiorstwie
 • minimalizowanie absencji chorobowej pracowników
 • zwiększenie zaangażowania pracowników do działań w zakresie BHP

Wprowadzając system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według standardu ISO 45001 podnosimy wiarygodność firmy w oczach pracowników jak i klientów. Posiadanie certyfikacji w tym zakresie to wyróżnienie organizacji na rynku jak i coraz częściej spełnienie wymagań przetargowych.
Proponujemy szereg usług związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy:
 • Audyt diagnostyczny
 • Audyt wewnętrzny
 • Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • Konsultacje i wdrożenia
 • Audyt przedcertyfikacyjny dla weryfikacji stopnia prawidłowości działania systemów zarządznia
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego