Zarządzanie środowiskiem - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Zarządzanie środowiskiem

ISO 14001:2015
Systemy zarządzania środowiskowego w swojej sformalizowanej formie funkcjonują na świecie już od kilkunastu lat. W początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Standarisation Organization, ISO) opublikowała normę ISO 14001. Ostatnia wersja tej normy pochodzi z  roku 2015.


Wymagania zestawiono w następujących 7 podrozdziałach:
 1. Kontekst działania organizacji
 2. Przywództwo
 3. Planowanie
 4. Narzędzia wsparcia
 5. Działania operacyjne
 6. Ocena wyników
 7. Doskonalenie


Polityka środowiskowa musi uwzględniać wymóg określenia kontekstu organizacji i oczekiwanych efektów.
Podczas identyfikacji aspektów środowiskowych nowa norma podkreśla konieczność uwzględnienia cyklu życia oferowanych wyrobów i usług oraz sytuacje nietypowe i niepożądane (w tym awarie).


Forest Stewardship Council (FSC)

FSC to certyfikat przyznawany drzewnym produktom leśnym, takim jak meble, papier, pokrycia podłogowe, drzwi, okna, instrumenty muzyczne, narzędzia drewniane oraz zabawki drewniane. Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca.
Kolejny etap przetwarzania surowca drzewnego również podlega certyfikacji tylko wtedy mówimy o certyfikacji FSC CoC.

Główne kryteria FSC obejmują takie aspekty, jak: ochrona przed rabunkowym wyrębem lasu a więc nie przekraczanie poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie, ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin (zwłaszcza z pestycydów), nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej, zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych.


Natomiast przy certyfikacji FSC CoC najważniejszą sprawą jest weryfikowanie i potwierdzenie, że wyroby z drewna wyprodukowane zostały z surowca certyfikowanego według zasad FSC. Podczas audytów weryfikowane jest czy przedsiębiorca nie wprowadza odbiorców i konsumentów w błąd deklarując, że wyroby pochodzą z drewna certyfikowanego na FSC podczas gdy w rzeczywistości używano drewno niecertyfikowane.

Proponowane przez nas usługi związane z systemami zarządzania środowiskowego to między innymi:
 • Audyt diagnostyczny
 • Audyt wewnętrzny
 • Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • Konsultacje i wdrożenia
 • Audyt przedcertyfikacyjny dla weryfikacji stopnia prawidłowości działania systemów zarządznia
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów zarządzania środowiskowego

.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego