Kodeksy etyczne - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Kodeksy etyczne


Kodeksy etyczne obok systemów zarządzania jakością, czy środowiskiem, stają się coraz powszechniejszym wymaganiem. Presja w tym zakresie pochodzi od krajów gdzie konsument ostateczny dokonuje wyborów zakupowych świadomie analizując dostępne w mediach informacje o producentach kupowanych wyrobów. Własnie na takich rozwinietych rynkach, konsumenci wymagają od producentów dóbr konsumpcyjnych zaangażowania w ochronę środowiska, dbałości o pracowników i wysokiej jakości produktów.
Konsumenci oprócz ostatecznego producenta danego produktu, interesują się wszystkimi organizacjami przyczyniającymi się do powstania tego produktu. Dlatego właśnie coraz częściej cały łańcuch dostawców jest poddawany weryfikacji w zakresie spełniania różnego rodzaju wymagań związanych z tematyką CSR.

Ethical Trading Initiative (ETI Base Code)
Utworzony w Anglii standard etyczny opracowany przez sieci handlowe i zalecany do stosowania przez wytwórców produktów marek własnych sieci handlowych. Obecnie standard rozpowszechniony jest na całym świecie dla audytów przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Audyty sprawdzające są wykonywane według metodologii SEDEX/SMETA. Jest to organizacja non-profit, która zrzesza wiele różnych organizacji zarówno do pracy nad doskonaleniem standardu etycznego jak i tworzy platformę internetową, na której umieszczane są raporty poaudytowe. W ten sposób wyniki audytów są dostępne dla członków tej organizacji, a przedsiębiorstwo, które poddało się takiemu audytowi w procedurze SEDEX oszczędza czas i pieniądze - jeśli przedsiębiorstwo ma innych odbiorców zszeszonych z SEDEX to wystarczy raz do roku zostać audytowanym a nie za każdym razem kiedy odbiorcy wykażą taką potrzebę.
Wśród 22.000 członków SEDEX można znaleźć między innymi takie organizacje jak Aldi UK, BBC Worldwide Ltd., Tesco, Mothercare Group, M&S, Sainsbury’s Supermarkets Ltd, Arla Foods UK, The Walt Disney Company, Bacardi, Hallmark, Heineken UK, Kraft, Mars INC, Nestle, P&G, PepsiCo.


Kodeksy etyczne najczęściej dotyczą następujących obszarów:
 • wolność zatrudnienia (brak przymusu pracy)
 • zasady wynagradzania za pracę
 • wolność zrzeszania się pracowników
 • normy czasu pracy
 • niezatrudnianie dzieci i nieletnich
 • wykonywanie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
 • brak przejawów dyskryminacji pracowników
 • dobre praktyki w procesie rekrutacji
 • zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego
 • współdziałanie z lokalną społecznością

Jest to zatem bardzo obszerna tematyka wymagająca znajomości również lokalnych przepisów prawa pracy, zasad BHP i ppoż.

Obecnie obowiązująca wersja to SMETA 6.1
Od drugiej połowy 2020 roku organizacja SEDEX opracowała nową wersję audytów mających weryfikować czy zakład postępuje zgodnie z wymaganiami kodeksu SMETA. Są to audytu zdalne SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT (SVA).

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie dostosowania do zmienionych wymagań tej najnowszej procedury SMETA.
 
BSCI
The Business Social Compliance Initiative to organizacja, która powstała w 2002 roku i opracowała standard BSCI - standard etyczny/socjalny, który wykorzystywany jest do oceny działań przedsiębiorców pod względem ich etyczności w globalnym łańcuchu dostaw.
Do organizacji BSCI należą między inymi Royal Ahold NV, Aldi Nord, Berendsen Sourcing (SE), COOP (CH), Deichmann, ESPRIT, INTERSPORT, LIDL, Marc O'Polo, Metro Group, Migro, NCC, OBI, Jysk Group, Olsen, Otto Group, Peek&Cloppenburg, Praktiker, REWE, Rossmann, S.Oliver

Zakres wymagań standardu BSCI w zasadzie zbliżony jest do innych standarów etycznych, a sam standard podzielony jest na części A - dane podstawowe o firmie, B - podstawowe wymagania standardu BSCI , C - wymagania wynikające z najlepszych praktyk.
Spełnienie wytycznych standardu BSCI podczas audytu w przedsiębiorstwie jest oceniane dla wymagań np. części B jako: good; improvements needed; critical; not applicable
Nasze usługi w tym obszarze to między innymi:
 • Audyt diagnostyczny
 • Audyt wewnętrzny w ramach systemu zarządzania tymi kodeksami
 • Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • Konsultacje i wdrożenia
 • Audyt przedcertyfikacyjny
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów zarządzania kodeksami etycznymi

ICS
W roku 1998 FCD (francuska federacja handlu) opublikowała po raz pierwszy standard etyczny ICS (Initiative, Clause Sociale). Standard ten opiera się o wytyczne ILO i normy SA 8000.
Do twórców tego standardu i zarazem jego propagatorów należą między innymi takie organizacje jak Auchan, Carrefour, Groupe PPR, Okaidi, Systeme U, Monoprix, Leclerc (Siplec,Scamark,E.Leclerc), Galeries Lafayette, Cora Rovera, Casino, Camif, ADEO.
Rzecz jasna, organizacje te posiadają swoich dostawców również w Polsce i wymagają przestrzegania zasad tego standardu od kontrahentów.

Wszystkie raporty poaudytowe są umieszczane na platformie internetowej organizacji ICS i wyłącznie członkowie tej organizacji mają dostęp do tych raportów.

Audytowana firma może otrzymać notę A (najwyższa), B (akceptowalny poziom), C (nieakceptowalny poziom) oraz D (krytyczny poziom). Jeśli podczas audytu stwierdzone zostaną niezgodności krytyczne, firma audytowa musi w ciągu 24 godzin przekazać stosowny raport (Alert Notification) do organizacji ICS. Podjęcie działań naprawczych dla takich niezgodności musi być potwierdzone podczas audytu (Surveillance Audit).

SWA McDonald's
McDonald's od swoich dostawców i kooperantów wymaga spełnienia wielu wymagań zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i jakością wyrobów jak i z działaniami związanym z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Standard SWA - Supplier Workplace Accountability określa konieczność zapewnienie bezpiecznego dla pracowników środowiska pracy, podejmowania wielu działań w zakresie ochrony środowiska czy też podnoszenia świadomości pracowników w zakresie zapobiegania dyskryminacji czy mobbingowi.
SWA zawiera również regulacje dotyczące koneiczności stworzenia w firmie systemu zapewniającego zgodność z wymaganiami tego standardu. Dostawcy muszą oprócz rejestracji na portalu internetowym iEnable i przeprowadzeniu udokumentowanej samooceny poddać się zewnętrznemu auditowi. Celem takiego auditu jest weryfikacja spełnienia wymagań standardu SWA McDonald's. Firmy które nie spełniają tego standardu, mają bardzo małe szanse na rozpoczęcie współpracy z McDonald's.


.

Pod tym adresem znajdziesz więcej informacji o wymaganiach różnych standardów etycznych i przebiegu audytów zewnętrznych.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego