Alergen Management - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Alergen Management


Alergen Management Audyt - to audyt przeprowadzany w zakładzie produkcyjnym pod kątem zagrożenia przedostania się do wytwarzanych produktów składników żywności określanych mianem alergenów pokarmowych. Podczas takiego audytu weryfikacji poddawana jest analiza zagrożeń HACCP, wykaz stosowanych alergenów, procedury GHP oraz GMP. Potencjalnym zagrożeniem są stosowane w liniach technologicznych smary. Zatem również dokumentacja techniczna podlega weryfikacji.
Następnym etapem jest wizyta w obszarach produkcyjnych i magazynowych w celu weryfikacji panujących zwyczajów i praktyk. Audyt kończy się spotkaniem podsumowującym, a Klient po audycie otrzymuje pisemy raport. Oferujemy również wsparcie w późniejszych działaniach porządkujących zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami stosowanymi na terenie zakładu.

Głównymi przyczynami alergii pokarmowych są białka:
  • mleka
  • jaj
  • orzechów arachidowych
  • pozostałych orzechów
  • ryb
  • skorupiaków
  • soi
  • zbóż

Tych osiem grup produktów spożywczych odpowiada za występowanie około 90% wszystkich przypadków alergii pokarmowych.

Wiele innych produktów spożywczych, a także ich składników, może powodować reakcje alergiczne, jednakże obserwuje się je ze znacznie mniejszą częstotliwością.

.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego