EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Ograniczenia wynikłe z pandemi COVID-19 mocno wpłynęły na działalność firm. Praca zdalna i wirtualne spotkania stały się tam gdzie to tylko możliwe codzienną praktyką czy nawet wymaganiem. W zakresie audytowania również nastapiły zmiany. Audyty zdalne wprowadza coraz więcej standardów i klientów.
Z jednej strony to narzędzia wygodne dla audytorów, gdyż nie trzeba tracić czasu na podróże do zakładów. Z drugiej strony audyty zdalne wprowadzają możliwość wizytacji zakładu dla większej liczby osób. Przecież użycie narzedzi informatycznych powoduje, że w audycie może w tym samym momencie brać udział wielu pracowników odbiorcy, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i chętnie próbują zaistnieć w każdym audycie. Te ,,dodatkowe oczy" podczas audytu mogą powodować, że audyt zdalny jest szczegółowy. Pamiętać należy, że audyty zdalne / wirtualne / remote wymagają od zakładu posiadania doskonałej infrastruktury informatycznej, aby podczas audytu w sposób niezakłócony audytor mógł przeglądać dokumenty, przeprowadzić rozmowy a pracownikami czy obejżeć przy użyciu kamery z telefonu pracownika zakładu to co dzieje się na produkcji czy w każdym innym obszarze. A więc audyty zdalne niosą ze sobą konieczność inwestowania w infrastrukturę informatyczną w zakładach, gdyż zwykle sieć GSM nie zapewnia wymaganych parametrów przekazu obrazu czy danych.


Obecna sytuacja związana z COVID-19 to trudny czas dla nas wszystkich. Warto podejmować działania minimalizujące ryzyko zakażenia. Pojawienie się przypadków zakażenia wśród pracowników każdego zakładu, może powodować ogromne zamieszanie wśród pracowników, lokalnej społeczności w której funkcjonuje przedsiębiorstwo czy klientów. Sytuacja taka może zdestabilizować działalność każdej firmy i przyczynić się do wzrostu kosztów funkcjonowania.  Do ciekawych inicjatyw promujących zasady właściwego postępowania w sytuacji pandemii       COVID-19 należy strona OUR SAFETY, gdzie mogą Państwo bezpłatnie pobrać doskonałe materiały graficzne promujące dobre praktyki w ograniczaniu ryzyka zakażenia.                                                                                                                                                                                                                          
Rejestracja i opłaty za BDO
Przedsiębiorcy dokunując zgłoszenia do rejestru BDO ponoszą opłaty rejestacyjne. Należy pamiętać, że istnieje również obowiązek opłacania rocznej opłaty w wysokości:
- mikroprzedsiębiorcy – 100,00 PLN
- przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 PLN

Przedsiębiorcy którzy powinni uzyskać wpis do rejestru BDO to między innymi:
 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywców opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Termin uiszczania opłaty rocznej to koniec lutego każdego roku za który dokonywana jest opłata.  

Aby prowadzić firmę bezpiecznie w czasach tak burzliwych zmian rynkowych, należy nieustannie monitorować aktualne wymagania i jak najszybciej się do nich dostosowywać. Nie zawsze w organizacji są wystarczające zasoby związane z kompetencjami i wiedzą pracowników o tych nowych wymaganiach.
Najlepiej uzupełnić te kompetencje korzystając z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych specjalistów.


Nasza firma od ponad 15 lat oferuje szereg usług związanych z systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem czy bezpieczeństwem i higieną pracy. Specializujemy się również w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR) jk i monitorowaniem zagadnień etycznych w łańcuchu dostaw. Przez te lata praca nasza koncentrowała się wokół różnych branż przemysłowych, poczynając od produkcji spożywczej, poprzez przemysł papierniczy, chemiczny a na elektronice kończąc. Wprowadzaliśmy wiele nowatorskich usług na krajowy rynek.

W naszej pracy wykorzystujemy zdobytą w kraju i za granicą wiedzę oraz doświadczenia. Współpracujemy z małymi rodzinnymi firmami jak i międzynarodowymi globalnymi korporacjami.  Nasze doświadczenia oprócz Polski, zdobywamy w takich krajach jak UK, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Litwa, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Czechy czy Szwajcaria.


W naszej pracy najważniejsze są:
 • poznanie i zrozumienie potrzeb naszych klientów
 • długotrwałe dobre realacje z klientami
 • fachowość i rzetelność świadczonych usług
 • przedstawianie omawianej tematyki w sposób ciekawy i praktyczny
 • prostota i funkcjonalność oferowanych rozwiązań
 • entuzjazm i energia w działaniu

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego